பரிஸ் லாச்சப்பலில். பிள்ளையான் குளுவினர் மூக்குடைஞ்சு போய்யுள்ளனர்

5245

 

பரிஸ் லாச்சப்பில் ‎12-11-2017 ஞற்றுகிழமை மாலை தமிழின துரோகி பிள்ளையான் குழுவினர்கள் வேட்கை எனும் புத்தகம் வெளியீட்டு நிகழ்வு நடைபெற்றது. எதை தடுக்க சென்ற பிள்ளையானால் பாதிக்கப்பட்ட ஈழத்தமிழர்கள் புத்தகத்தை பறித்து கிளித்தும் எரித்தும் உள்ளனர் அதை பிரான்ஸ் காவல்துறையினர் தடுக்க முற்பட்ட வேளை இதில் இரண்டு ஈழ தமிழர்கள் கைது செய்து விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றுள்ளனர் அத்தோடு பிள்ளையான்குளுவினர். யார் யார் என மக்கள் இன்று இனம் கானப்பட்டனர்

அத்தோடு பிள்ளையான்குளுவினர். யார் யார் என மக்கள் இன்று இனம் கானப்பட்டனர்

அத்தோடு பிள்ளையான்குளுவினர். யார் யார் என மக்கள் இன்று இனம் கானப்பட்டனர்

SHARE