இன அழிப்புப் புகைப்படங்கள் நான்காவது நாளாக சுவிஸ் நாட்டில் மக்கள் பார்வைக்கு

252

 

தமிழ் இன அழிப்பு நடைபெற்ற ஆதாரப் புகைப்படங்களை சுவிஸ் நாட்டின் வார்சல் மானிலப்பகுதியில் நான்காவது நாளாக நேற்று வைக்கப்பட்டது.

27 ஆம்திகதி திங்கட்கிழமை மக்களுக்காக காட்சிப்படுத்தப்பட்டு இருந்ததுடன் அதனை சுவிஸ்நாட்டு மக்களும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகைதந்த பெருந்திரளான மக்களும் பார்வையிட்டிருந்தனர்.

SHARE