மட்டக்களப்பு தனியார் பல்கலைக்கழக விவகாரம்: சவுதியிடம் விசாரணை

72

மட்டக்களப்பு தனியார் பல்கலைக்கழக நிறுவனத்திற்கு நிதி வழங்கியதாகத் தெரிவிக்கப்படும் சவுதி நிறுவனத்தின் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பாக சவுதி அரேபியாவிடம் விசாரணை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நிதி வழங்கியதாகத் தெரிவிக்கப்படும் சவுதி அரேபிய நிறுவனம் தொடர்பாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் ஏதும் பதிவாகாத நிலையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய வங்கியினூடாக இந்த  விசாரணை முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாக குறித்த கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பாக விசாரணை செய்யும் விசாரணைக் குழு தெரிவித்துள்ளது.

மட்டக்களப்பு பல்கலைக் கழகத்துக்காக 4.5 மில்லியன் ரூபாய் பெறப்பட்டுள்ளதுடன், அதில் 3.6 மில்லியன் ரூபாய் குறித்த சவுதி அரேபிய நிறுவனமிடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.

குறித்த நிதியில் தற்போது 36,000 ரூபாயே எஞ்சியுள்ளதாகவும் விசாரணைக் குழு தெரிவித்துள்ளது.

நாட்டின் 7 வங்கிகளினூடாக நிதிப் பரிமாற்றம் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் அந்த நிதி வேறு ஏதும் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்து விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் விசாரணைக் குழு குறிப்பிட்டுள்ளது

SHARE