பிரான்சில் மாவீரர் பெற்றோர் மதிப்பளித்தல்

51

பிரான்சில் மாவீரர் பெற்றோர் மதிப்பளித்தல்

பிரான்சு வாழ் மாவீரர் பெற்றோர் உரித்துடையோர் மதிப்பளிப்பு நிகழ்வு இன்று (20.11.2022) ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு Nanterre பகுதியில் இடம்பெறவுள்ளது.

முகவரி : SALLE PROVENCE FRANCAISE 5ALLEE DE SAVOIE 92000 NANTERRE