கூட்டமைப்பு ஆதரவுடன் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை தோற்கடிப்பு
http://punithapoomi.com/2019/07/93981/