ஈஸ்டர் தாக்குதல் தொடர்பாக ஆராய சுயாதீன ஆணைக்குழு அமைக்க வேண்டும் – ரஞ்சித் ஆண்டகை
http://punithapoomi.com/2019/07/94916/