மணிவண்ணனுடன் பேசுவோம்.

547

மணிவண்ணனுடன் பேசுவோம் எமது தற்போதைய அரசியல் பொருளாதார சூழ்நிலைகளையும் எமது இனத்தின் எதிர்காலத்தையும் கருத்தில் கொண்டு உரையாட அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

நாள்; 11 .05.2022 நேரம் 15.30

முகவரி

S C A F நுண்கலைக் கூடம்

75 Avenue jean jaures 93120 La Courneuve