முத்துமாரி அம்பாள்ஆலயத்தில் 7ஆம் நாள் மாம்பழத்திருவிழா வெகு விமர்சியாக நடைபெற்றது

131

முத்துமாரி அம்பாள்ஆலயத்தில் 7ஆம் நாள் மாம்பழத்திருவிழா வெகு விமர்சியாக நடைபெற்றது

வில் நெவ் சென் ஜோஸ்_பிரான்ஸ் என்னும் பதியில் கோவில் கொண்டு எழுந்தருளி இருக்கும் வேலனண பெருங்குளம் ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்பாள்ஆலயத்தில் 07.08.2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை 7ஆம் நாள் மாலை நிகழ்வாக மாம்பழத்திருவிழா வெகு விமர்சியாக நடைபெற்றது
அன்புடன் பொன் வரதராஜ குருக்கள்
௧ஆலய ஸ்தாபகர்