தமிழினப்படுகொலை ஆவண நூல் வெளியீட்டு விழா இன்று மாலை 5 மணிக்கு

256

தமிழினப்படுகொலை ஆவண நூல் வெளியீட்டு விழா இன்று மாலை 5 மணிக்கு

தமிழ் நாட்டில் தமிழீழ ஆதரவாளர்களின் ஆதரவோடு புதன்கிழமை இன்று மாலை 5 மணிக்கு வெளிவருகிறது தமிழினப்படுகொலை ஆவண நூல்.

நூல் வெளியீடு (நேரலை) இன்று மாலை 5 மணிக்கு